Chór "Anastasis"

Chór
Xор «АНАСТАСИС»
Dyrygent: hierodiakon Teofil

Główna działalność chóru „Anastasis”, sformowanego oraz kierowanego przez hierodiakona Teofila, oscyluje wokół pomocy w nabożeństwach prawosławnych cerkwi moskiewskich, głównym jego celem zaś, jest ochrona oraz poszerzenie tradycji śpiewu cerkiewnego. Członkowie zespołu to profesjonalni prawosławni śpiewacy, zjednoczeni dążeniem ku służbie Bogu, ludziom oraz społeczeństwu poprzez udzielający się entuzjazm kierownika artystycznego.