Gienadij Nikiforowicz Łapajew

Patriarchat moskiewski
muzyka współczesna
1954 -
Gienadij Nikiforowicz Łapajew urodził się w 1954 roku.
W wieku 9 lat rozpoczął naukę gry na bajanie, a w wieku 12 lat rozpoczął komponować. Ukończył muzyczne "uczyliszcze" (rodzaj wyższej szkoły muzycznej) w Twerze, a potem zaczął służyć w armii, w orkiestrze wojskowej, gdzie miał okazję nauczyć się gry na altówce i trąbce. Po wojsku Łapajew pracował jako pianista w różnych zespołach muzycznych.
W 1976 roku rozpoczął on naukę na wydziale historycznym na Uniwersytecie w Twerze gdzie zainteresował się literaturą religijną i filozoficzną. Stopniowo prawosławie stało się podstawą jego życia. Wówczas decyduje się on na odejście z pracy na scenie i rezygnuje ze studiów na uniwersytecie, w roku 1979 zaczyna śpiewać w chórze katedralnym w Twerze. Po paru miesiącach na prośbę biskupa,  zostaje on gównym dyrygentem chóru. Dzięki wcześniejszemu wykształceniu muzycznemu i doświadczeniu pracuje on nad przywróceniem poziomu i świetności chóru katedry, zaczyna komponować. Opracowuje przy tym mnóstwo utworów, zajmuje się transkrypcją, harmonizacją, optymalizując repertuar do możliwości wykonawczych chóru. W 1989 roku założył Towarzystwo Kultury Prawosławnej, które dotychczas wydało ponad 100 publikacji dotyczących cerkwi i śpiewu cerkiewnego. 
 
Jako doświadczony dyrygent, Łapajew z wielką wnikliwością zwraca uwagę na wykonawstwo muzyki cerkiewnej, argumentując tym, iż stojącym i modlącym się ludziom w cerkwi nie pomaga wirtuozeria śpiewacza a jedynie surowe i przenikające brzemienie chóru, przy którym nie tylko umysł rozumie tekst i jego znaczenie ale co najważniejsze, pobudzi uczuciowość serca. Według Łapajewa swoisty styl muzyczny posiadają jedynie wielcy mistrzowie tacy jak : Rachmaninow czy Czesnokow. Należy jednak zauważyć, że jego kompozycje, opracowania chóralne odznaczją się jarkością formy z treścią i dyscypliną w harmonii, niekiedy da się wysyłyszeć wpływy jazzu związane z wcześniejszym upodobaniem kompozytora do tego stylu. Łapajew pisze umiejętnie i wygodnie, w sposób naturalny traktuje linię melodyczną co sprawia, że skomponowane przez niego utwory może wykonać praktycznie każdy chór.
 
W ciągu 15 lat pracy wydał on około dwadzieścia cerkiewnych zbiorów w tym trzy autorskie : „Niesłożnyje piesnopienia Liturgii” –(łatwe pieśni liturgiczne), „Wsienoszcznoje bdienije” (Całonoczne czuwanie) i „Bogorodiczne dogmatiki woskresnyje” (Teotokiony niedzielne).
 
W 50-tą rocznicę urodzin Łapajew został nagrodzony orderem III stopnia św. Równego apostołom Włodzimerza. W 2009 roku w rocznicę 55 urodzin i 30-lecia dyrygowania chórem został on nagrodzony medalem III stopnia Andrzeja Rublowa.