Chór katedry prawosławnej pw. św. Mikołaja, w Gdańsku

Chór katedry prawosławnej pw. św. Mikołaja, w Gdańsku
Dyrygent: Anastasiya Senkavets

     Katedralny chór parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja, jest następcą zespołów, które śpiewały podczas nabożeństw prawosławnych odprawianych w Gdańskiej świątyni. Początkowa działalność chóru jest ściśle związana z powołaniem do istnienia parafii prawosławnej w Gdańsku – która datuje się na rok 1719. Niewiele wiemy o dyrygentach i chórzystach sprzed II wojny światowej, gdyż parafia podlegała wówczas pod biskupa Berlińskiego. Skąpe informacje z lat 1929, 1933 i 1936 mówią nam, iż chór prowadził E.J. Gładyszenko. Od końca II wojny światowej do roku 1956 dyrygentem chóru był inż. Włodzimierz Teległow. Po przyłączeniu Gdańska do Polski, parafia weszła w skład Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, gdzie chórzystami zostali licznie przybyli repatrianci ze wschodu(Białoruś, Ukraina, Litwa) oraz wysiedleńcy akcji „Wisła”.

     Dyrygentami chóru katedralnego byli uzdolnieni psalmiści: wyżej wymieniony Włodzimierz Teległow, ks. diakon Eugeniusz Bandałowski (1955-1971), p. Anatol Waliczeka (1971-2017) - utalentowany psalmista, absolwent Akademii Muzycznej w Wilnie, w klasie fortepianu. Pod jego dyrekcją chór wykonywał utwory wybitnych kompozytorów muzyki cerkiewnej, m.in.: D.Bortniańskiego, A.Turczaninowa, A.Wedla, M.Musorgskiego, P.Czajkowskego,  A.Lwowa i innych.

     Od roku 2017 dyrygentem chóru jest Anastasiya Senkavets – stypendystka Funduszu Prezydenta Republiki Białoruś ds. Wsparcia Młodzieży Utalentowanej, obecnie doktorantka Akademii Muzycznej w Gdańsku. Obecnie w skład chóru wchodzą parafianie pochodzących z Trójmiasta oraz osoby przybyłe do polski z zagranicy(Ukraina, Białoruś, Rosja). Zespół uświetnia swoim śpiewem główne nabożeństwa w parafii pw. św. Mikołaja w Gdańsku.

fot: Wiktor Naumik

Adres i lokalizacja
Gdańsk parafia prawosławna