Podsumowanie koncertu "Serbska Muzyka Chóralna"

Podsumowanie koncertu
16.05.2018 | Magdalena Nazaruk

W dniach 11-14 maja w Warszawie gościł Chór Cerkiewnego Towarzystwa Śpiewaczego „Branko” z Niszu w Serbii. Odwiedził stolicę w ramach festiwalu „Warszawskie Spotkania Muzyczne”, a współorganizatorem jego pobytu w Polsce była redakcja serwisu Muzyka.cerkiew.pl.

W niedzielę 13 maja serbski chór śpiewał podczas św. Liturgii sprawowanej przez JE Metropolitę Warszawskiego i Całej Polski Sawę w katedrze św. Marii Magdaleny w Warszawie. Tego samego dnia o godzinie 19:00 w murach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odbył się koncert „Serbska Muzyka Chóralna”, podczas którego licznie zgromadzonej widowni zostały zaprezentowane utwory sakralne i ludowe skomponowane przez Stevana Stojanovicia Mokranjca oraz współczesnych kompozytorów serbskich. Poza gośćmi z Serbii na scenie wystąpił także Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl oraz Zespół Wokalny Wydziału Dyrygentury Chóralnej UMFC w Warszawie.

Organizatorzy pobytu Chóru „Branko” w Polsce składają serdecznie podziękowania wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło zostać urzeczywistnione: Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski Sawie, Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, Ambasadzie Republiki Serbii w Polsce oraz organizatorom „Warszawskich Spotkań Muzycznych”.