Chór katedry prawosławnej pw. św. Mikołaja, w Gdańsku "Gedanum Orthodoxum"

Chór katedry prawosławnej pw. św. Mikołaja, w Gdańsku
Dyrygent: Aleksandra Wieliczko

     Chór Katedry Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Gdańsku, powstał w 2015 r. wraz z wprowadzeniem św. Liturgii celebrowanej w języku polskim. Założycielką i dyrygentką chóru jest Aleksandra Wieliczko - Gdańszczanka, absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego w Kijowie. Członkami chóru są parafianie katedry, w większości absolwenci Akademii Muzyczny oraz szkół muzycznych I stopnia, których łączy pasja wspólnego śpiewu muzyki cerkiewnej, zakorzenionej w tradycji prawosławnej, na historycznych terenach Rzeczpospolitej.

      Początkowo chór korzystał z opracowań tekstów liturgicznych dostępnych na stronie internetowej Kaplicy św. Grzegorza Peradze w Warszawie. Obecnie chór poszerza materiał muzyczny o własne opracowania, promując tym samym mniej znane utwory. Ciekawostką jest fakt, iż na potrzeby parafian uczestniczących w nabożeństwach sprawowanych w języku polskim, chór przygotował również partytury sakramentu ślubu (zaręczyn i koronowania), a także modlitwy dziękczynne, litanie oraz panichidę.

      Oprócz czynnego uczestnictwa w nabożeństwach sprawowanych w języku polskim, w cerkwi św. Mikołaja w Gdańsku, chór pod nazwą „Gedanum Orthodoxum” rozpoczął działalność koncertową na terenie Trójmiasta.

Strona www: https://www.youtube.com/channel/UCI1Yo0HuNKkXV7xnS2YlPBQ/featured
Adres i lokalizacja
ul.Traugutta 45 80-001 Gdańsk, Polska