Wiktor Nikołajewicz Krukowski

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
XX wiek
1920 - 2000

 

Dyrygent  i kompozytor muzyki cerkiewnej urodził się 20 lipca 1920 r. we wsi Tuga niedaleko Baranowicz. Zarówno jego ojciec  Mikołaj jak i dziadek Jan byli duchownymi prawosławnymi. Do ośmiu lat wychowywał się we wsi Kopciówka koło Grodna.  Tam była pierwsza parafia jego ojca. Potem jego rodzice przenieśli się do Ryboł na Białostocczyźnie. Dla o. Mikołaja była to druga parafia. Wiktor Krukowski w 1939 roku ukończył Seminarium Duchowne w Wilnie gdzie w jednej klasie uczył się razem z wybitnym dyrygentem i kompozytorem Wiktorem Rowdo. Od 1940 do 1941 roku był nauczycielem w Zwierkach.  Przez dziewięć kolejnych lat pozostawał psalmistą w Rybołach, a od 1955 do 1956 roku prowadził chór parafii św. Mikołaja w Hajnówce. Od 1957 roku do końca życia dyrygował chórem parafii św. Proroka Eliasza w Dojlidach. Odszedł w nocy z 12 na 13 lutego 2000 r. w wieku osiemdziesięciu lat. 

Wiktor Krukowski zawsze pozostawał  blisko Cerkwi. Cieszył się Jej radościami i osiągnięciami. Nie przyjął stanu kapłańskiego, ale to nie przeszkadzało mu, by wszystkie swe siły i zdolności oddać Cerkwi. Był nie tylko dyrygentem, kompozytorem, ale również niezwykłym nauczycielem dla wielu dyrygentów chórów cerkiewnych.