Nobór do Zespołu Wokalnego muzyka.cerkiew.pl

Nobór do Zespołu Wokalnego muzyka.cerkiew.pl
22.09.2018 | Miłosz Bogić

Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl powstał z inicjatywy warszawskiej młodzieży w październiku 2016 roku. Tworzą go zarówno amatorzy, wykonujący od dziecka muzykę sakralną, absolwenci szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, studenci akademii muzycznych, jak również dyplomowani muzycy. Pracują oni pod kierownictwem Miłosza Bogicia absolwenta wydziałów reżyserii dźwięku (w klasach prof. A. Bohdanowicza oraz K. Kuraszkiewicza) oraz dyrygentury chóralnej (klasa prof. K. Kusiela-Moroza) oraz lektora parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białystoku. Dwa lata działalności zespołu przyniosły występy na Zamku Królewskim w Warszawie, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Teatrze Kamienica oraz parafiach warszawskich. W maju 2017 zespół zdobył III nagrodę Międzynarodowego Festiwalu “Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2017” w kategorii chórów akademickich. Muzyka cerkiewna na UMFC to również międzynarodowe projekty. W maju bieżącego roku Zespół Wokalny wraz z Wydziałem Dyrygentury Chóralnej, oraz festiwalem Warszawskie Spotkania Muzyczne gościł Chór Towarzystwa Śpiewaczego "Branko" z Niszu w Serbii. Wspólne wykonanie fragmentów Liturtii St. Mokranjaca można wysłuchać na kanale youtube cerkiew.pl.

Zespół zaprasza wszystkich chcących świadczyć o prawosławnych wartościach oraz wykonywać muzykę cerkiewną w środowisku akademickim...

Pierwsze spotkanie w nowym sezonie artystycznym odbędzie się 2 października 2018 roku. Wszyscy zaineresowani śpiewaniem proszeni są o wcześniejszy kontakt przez fanpage facebook bądź bezpośrednio z dyrygentem: milos17sr@wp.pl