Nagroda za działalność muzyka.cerkiew.pl

Nagroda za działalność muzyka.cerkiew.pl
30.09.2018 | Miłosz Bogić

Podczas gali "Ubi Caritas", która odbyła się 29 września 2018 w katedrze św. Floriana w Warszawie zespół cerkiew.pl odebrał wyróżnienie w kategorii "współpraca z Eleos", za działania charytatywne podjęte przez muzyka.cerkiew.pl w ostatnim roku. W imieniu serwisu nagrodę odebrał Miłosz Bogić - koordynator działu muzycznego cerkiew.pl.
Idea połączenia działalności na rzecz ukazywania piękna muzyki cerkiewnej z niesieniem realnej materialnej pomocy potrzebującym narodziła się na spotkaniach redakcji subserwisu muzycznego pod koniec 2016 roku. Podjęte przez nas od tego czasu przedsięwzięcia: Kolędowanie z muzyka.cerkiew.pl oraz Charytatywny Koncert Muzyki Cerkiewnej zostały zauważone przez kapitułę nagrody "Dłonie miłosierdzia". Jest to dla redakcji ogromna radość i motywacja do dalszej pracy. Korzystając z tej szczególnej okazji redakcja subserwisu muzyka.cerkiew.pl pragnie wyrazić podziękowania zarówno dla Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos, jak i wszystkich naszych współpracowaników i wolontariuszy kolędników, bez których realizacja zamierzonych celów nie byłaby możliwa. Szczególnie pragniemy podziękować Magdalenie Nazaruk i lektorowi Tomaszowi Pieczarce - za koordynację działań dobroczynnych cerkiew.pl, dyrekcji Teaatru Kamienica - za nieodpłatne udostępnienie sali oraz muzykom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas koncertu w Teatrze Kamienica: Chórom "Filoi" i "Stratos" oraz zespołom wokalnym "Emotivo" i "muzyka.cerkiew.pl". Mamy nadzieję, iż ostrzymane wyróżnienie stanie się nie tylko podsumowaniem, lecz zalążkiem długiej i owocnej współpracy między cerkiew.pl i Eleos.