Szkoła Śpiewu Cerkiewnego w Izmajłowie

Szkoła Śpiewu Cerkiewnego w Izmajłowie
Школа Церковного Пения в Измайлове

Szkoła Śpiewu Cerkiewnego została otwarta we wrześniu 2012 roku z błogosławieństwa  proboszcza cerkwi Narodzenia Pańskiego w Izmajłowie  protojereja Leonida Roldugina.

Cel stworzenia Szkoły – przygotowanie wyszkolonych cerkiewnych chórzystów i lektorów, odrodzenie śpiewu antyfonalnego.

Dyrektor szkoły – Jelena Diewdariani (prowadzący dyrygent cerkwi Narodzenia Pańskiego w Izmajłowie).

Pracą Szkoły dowodzi  duchowny Wiktor Rodin  (lektor w cerkwi Narodzenia Pańskiego  w Izmajłowie).

Nauczanie jest  przewidziane dla ludzi nie mających doświadczenia w śpiewie na klirosie oraz dla ludzi pragnących podnieść swoje kwalifikacje chórzysty czy lektora.

Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pedagogów mających duże doświadczenie w nauczaniu i śpiewie na klirosie. Szkoła mieści się w budynku szkoły niedzielnej przy cerkwi.

Strona www: http://shkolapeniya.pravorg.ru/
Adres i lokalizacja
Izmaylovskiy pr-d 28