Chór dziecięcy parafii prawosąłwnej pw. św. pror. Eliasza, w Białymstoku

Chór dziecięcy parafii prawosąłwnej pw. św. pror. Eliasza, w Białymstoku
Dyrygent: Katarzyna Aleksiejuk

 

Chór dziecięcy Parafii Św. Proroka Eliasza w Białymstoku powstał w 2008 roku. Pierwszą dyrygentką chóru była matuszka Anna Petrovska. Od 2009 roku chórem dyryguje Katarzyna Aleksiejuk. Chór śpiewa na niedzielnych nabożeństwach podczas drugiej 
Św. Liturgii. W skład chóru wchodzą dzieci mieszkające na terenie parafii. Chór brał udział
w Miejskich Koncertach Ekumenicznych oraz w  Koncercie Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Białegostoku. Kilkakrotnie występował na Koncertach Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim. Zaprezentował się także podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Chórów Cerkiewnych w Krynicy Zdrój oraz podczas XII Międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. Co roku chór bierze także udział w Wieczorach Kolęd organizowanych w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Oprócz tego wielokrotnie występuje na różnych uroczystościach organizowanych przez swoją parafię. 

Katarzyna Aleksiejuk absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym, kierunek filologia polska (2010), podyplomowe studia w Katedrze Teologii Prawosławnej UwB (2011), studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej (2015). W 2004 roku ukończyła Prawosławne Studium Psalmistów w Hajnówce, po czym uczyła się śpiewu pobierając prywatne lekcje emisji głosu. Pracuje w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Brała udział w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska oraz w artystycznym programie regionalnym Rozśpiewany Białystok. Za dotychczasową działalność kulturalną otrzymała nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla nauczycieli – animatorów kultury.

Strona www: http://www.dojlidy.cerkiew.pl/old/
Adres i lokalizacja
Suchowolca 37 Bialystok