Chór "Drewniaja Ruś"

Chór
«Древняя Русь»
Dyrygent: Julia Nazarenko

Chór został założony w 2005 roku. Na początku był tylko zespołem amatorskim, jednak z czasem do zespołu dołączyli studenci Wyższej Szkoły Muzycznej im. Mikołaja Rimskiego-Korsakowa w Krasnodarze. Dyrygentem chóru jest absolwentka katedry Melodii Dawnej Sztuki Państwowego Konserwatorium im. Mikołaja Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu  – Julia Nazarenko. Grupa śpiewa na służbach w cerkwi pw. Świętej Trójcy w Stacji Nowodonieckiej w krainie Krasnodarskiej. Repertuar chóru obejmuje śpiew znamienny, śpiew według partii (tzw. - partes, przypis tłumacza), wielogłosowość liniową (tzw. strocznoje mnogogolosije od stroka – linia). Większą część utworów, które weszły w skład repertuaru, rozszyfrowała dyrygentka chóru, która zajęła się transkrypcją notacji kriukowej na współczesną.