Radio “Wiara”

Radio “Wiara”
Radio «ВЕРА»

Radio «ВЕРА» (“Wiara”, przyp. tłum.) to nowa radiostacja, która opowiada współczesnemu mieszkańcowi metropolii o wiecznych tajemnicach Wiary Prawosławnej.

Nadajemy 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Na antenie – tylko duchowna muzyka, a wśród naszych programów – opowieści o miłości, słynnych wydarzeniach historycznych, dzieciach oraz najzwyklejszych życiowych radościach. Wśród codziennych audycji naszej radiostacji – Kalendarz Cerkiewny, objaśnienia Czytań Ewangelicznych, programy historyczne, a także o rodzicielstwie i wartościach rodzinnych.

Oprócz audycji mówionych, na  antenie rozbrzmiewa również najlepsza muzyka rodzima oraz zagraniczna.

Radio «ВЕРА» to projekt grupy inicjatyw, której członkami są prawosławni wierni, z błogosławieństwa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Pragniemy, aby nasz przekaz był bliski słuchaczowi, dlatego też zespoł Radia «ВЕРА» jest otwarty na współpracę. «ВЕРА» - radio dla tych, którzy chcą wierzyć.

Strona www: http://radiovera.ru/