Bizantyjski Chór Konserwatorium Narodowego w Atenach

Chór tworzą studenci i absolwenci Konserwatorium Narodowego w Atenach.

Bizantyjski Chór Muzyki Tradycyjnej w Paiania

Bizantyjski Chór Muzyki Tradycyjnej został założony w 2000 roku.

Chór "Anastasis"

Xор «АНАСТАСИС»

Celem chóru "Anastasis" jst poszerzanie tradycji śpiewu cerkiewnego oraz pomoc w nabożeństwach w cerkwiach moskiewskich.

Chór Bizantyjski Edukacyjnego Stowarzyszenia Muzykologicznego w Atenach

Chór Bizantyjski Edukacyjnego Stowarzyszenia Muzykologicznego działa od 2001 roku. Tworzą go dyrygenci i śpiewacy cerkwi Aten i okolic.

Chór Duchowieństwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej

Chór Duchowieństwa Diecezji Grodzieńskiej

Chór uświetnia swoim śpiewem świąteczne nabożeństwa.

Chór Męski Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Sił Zbrojnych Republiki Białorusi

Od 2002 r. chór włączył do swego repertuaru muzykę cerkiewną i od tego czasu uczestniczy w festiwalach cerkiewnych.

Chór Męski Parafii Św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku

Chór męski już od dawna śpiewa w parafii św. Jerzego, ale swoją oficjalną działalność rozpoczął z błogosławieństwa proboszcza ks. mitrata Grzegorza Misijuka w 2012 roku, w Wielkim Poście.

Chór Monasteru Kurkijewskiego „FLACARA” w Curchi

Chór Monasteru Kurkijewskiego „Flacara” powstał w 2003 roku na potrzeby nabożeństw monasterskich.

Chór Seminarium Duchownego Śww. Cyryla i Metodego w Płowdiw

Chór Seminarium Duchownego Śww. Cyryla i Metodego został założony w 1990 roku.