Chór Dziecięco - Młodzieżowy Parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

Chór Dziecięco - Młodzieżowy Parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce

Chór Dziecięco-Młodzieżowy ,,ARCHANGIELSKIJ GŁAS’’ w Łowecz

Chór Dziecięco-Młodzieżowy ,,ARCHANGIELSKIJ GŁAS’’ powstał w 2002 r. z błogosławieństwa biskupa Łowczanskiego Gawriiła.

Chór Dziecięco-Młodzieżowy „LIRA”

Chór „LIRA" działa przy Szkole Średniej Nr. 66 o profilu chóralno-muzycznym w Mińsku.

Chór Dziecięco-Młodzieżowy „MIEŁODIJA”

Chór od 2000 roku tworzą uczennice Gimnazjum nr 1 w Orszy.

Chór Dziecięco-Młodzieżowy „WDOCHNOWIENIJE”

Chór „WDOCHNOWIENIJE” rozpoczął swoją działalność w 2001 roku.

Chór dziecięcy i młodzieżowy "Dzwoneczki" i "Drabina"

Chór dziecięco – młodzieżowy Dzwoneczki i Drabina bardzo aktywnie działa przy parafii prawosławnej pw. św Jana Klimaka na Woli, w Warszawie.

Chór Dziecięcy Niedzielnej Szkoły Parafii p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy

Repertuar chóru stanowią nie tylko utwory muzyki cerkiewnej, lecz również tradycyjne pieśni, kanty, kolędy.

Chór Dziecięcy Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Białoruskich

Chór tworzą uczniowie i absolwenci szkoły niedzielnej działającej przy grodzieńskiej cerkwi p.w. Soboru Wszystkich Świętych Białoruskich.

Chór Dziecięcy Parafii pw. św. Wielkomęczennika Pantelejmona w Zaściankach

Chór dziecięcy działający w Zaściankach.

Chór Młodzieżowy Parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim

Młodzież i dzieci prezentujący piękno muzyki cerkiewnej.