Chór Katedry Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie

Chór Katedry Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie

Chór Katerdralny Parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Londynie

Chór Katedralny Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Londynie liczy około 20 osób, w skład którego wchodzą studenci oraz dorośli. Chórzyści są różnej narodowości, dominującą część stanowią Rosjanie, po nich kolejno Ukraińcy, Polacy, Białorusini, Anglicy, Grecy, Gruzini.

Chór Męski Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Sił Zbrojnych Republiki Białorusi

Od 2002 r. chór włączył do swego repertuaru muzykę cerkiewną i od tego czasu uczestniczy w festiwalach cerkiewnych.

Chór Męski Parafii Św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku

Chór męski już od dawna śpiewa w parafii św. Jerzego, ale swoją oficjalną działalność rozpoczął z błogosławieństwa proboszcza ks. mitrata Grzegorza Misijuka w 2012 roku, w Wielkim Poście.

Chór Metropolitalny „NEKRESSI” w Kvareli

Chór Metropolitalny „NEKRESSI” śpiewa przede wszystkim podczas nabożeństw w swojej parafii.

Chór Miejski Urzędu Miasta Kalymnos

Chór Miejski Urzędu Miasta Kalymnos został założony w 1985 roku.

Chór Mieszany „ALEN MAK” w Błagojewgrad

Chór Mieszany „ALEN MAK” założył w 1923 roku rosyjski emigrant Wasilij Sołowiow.

Chór Mieszany „DOBRICZ” w Dobricz

Chór Mieszany „DOBRICZ” działa przy Miejskim Centrum Młodzieżowym im. Zachari Stojanova w Dobricz od kwietnia 1980 roku.

Chór Mieszany „GORTINIYA” w Macedonii

Chór Mieszany „GORTINIYA” powstał w 1996 roku.

Chór Monasteru Kurkijewskiego „FLACARA” w Curchi

Chór Monasteru Kurkijewskiego „Flacara” powstał w 2003 roku na potrzeby nabożeństw monasterskich.