Chór Kameralny przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja, w Sofii

Kameralny Chór przy Parafii Św. Mikołaja śpiewa przede wszystkim podczas nabożeństw, ponadto bierze udział w uroczystościach organizowanych w Ambasadzie Rosyjskiej w Sofii.

Chór Kameralny „DABRAWIEST”

Chór tworzą studenci katedry sztuki wokalnej i chóralnej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki.

Chór Kameralny „Dojlidstwa"

Głównym jego celem chóru jest propagowanie muzyki cerkiewnej.

Chór Kameralny „TE DEUM ADORAMUS" w Sofii

Kameralny zespół „Te Deum Adoramus" jest żeńskim chórem kameralnym skupiającym śpiewającą amatorsko młodzież.

Chór Kamerlany Sankt-Petersburskiej Prawosławnej Duchownej Akademii

Камерный хор Санкт-Петербургской православной духовной академии

Kameralny chór studentów i wychowanek Sankt-Petersburskiej Duchownej Akademii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej utworzony we wrześniu 2012 roku z inicjatywy samych uczniów.

Chór Kamerlany żeński „Święty Jan Złotousty”, z Warny

Kameralny Chór Żeński „Święty Jan Złotousty” powstał w 1998r. przy cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Warnie.

Chór kaplicy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego pw. św. kapł. męcz. Bazylego (Martysza), w Warszawie

Chór Kaplicy POWP powstał wraz z otwarciem kaplicy w siedzibie Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego w Warszawie, w roku 2007. Chór wykonuje głównie muzykę cerkiewną, lecz w swoim repertuarze posiada również pieśni patriotyczno-wojskowe, co stanowi o charakterystyce miejsca, w którym został powołany do istnienia.

Chór kaplicy pw. św. Grzegorza (Peradze), w Warszawie

Chór kaplicy pw. św. Grzegorza Peradze, jest oryginałem wśród polskich chórów, ponieważ jako jeden z nielicznych wykonuję muzykę cerkiewną w języku polskim.

Chór katedry metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny, w Warszawie

Chór warszawskiej katedry dzięki swej nieustannej pracy stanął na świeczniku pośród polskich i zagranicznych wykonawców muzyki cerkiewnej. Posiada on w swoim repertuarze szeroki wachlarz utworów i autorów różnych pieśni, kantów, czy koncertów, którymi zachwyca, często wzrusza swoich słuchaczy podczas nabożeństw oraz koncertów.

Chór katedry metropolitalnej „NEKRESSI”, w Kvareli Gruzja

Chór Metropolitalny „NEKRESSI” śpiewa przede wszystkim podczas nabożeństw w swojej parafii.