Chór parafii p.w. Św. Trójcy w Hajnówce

Chór śpiewający w cerkwi p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce.

Katedralny Chór Młodzieżowy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie

Katedralny Chór Młodzieżowy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie

Belgradzki Chór Kameralny

Beogradski Kamerni Hor

Belgradzki Chór Kameralny został założony w 1996 roku i składa się z dwudziestu profesjonalnych muzyków. Już podczas jednego z pierwszych koncertów - na festiwalu "Chóry między freskami" w monasterze Studenica, zespół zyskał wyjątkową renomę.

Bizantyjski Chór Konserwatorium Narodowego w Atenach

Chór tworzą studenci i absolwenci Konserwatorium Narodowego w Atenach.

Bizantyjski Chór Muzyki Tradycyjnej w Paiania

Bizantyjski Chór Muzyki Tradycyjnej został założony w 2000 roku.

Bułgarski Chór Prawosławny w Berlinie

Bułgarski Chór Prawosławny z błogosławieństwa JE Metropolity Zachodnio- i Środkowoeuropejskiego Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej Symeona, założyła w 2004 roku Boryana Cerreti-Velichkova.

Chór „Wozrożdienije”

Początkowo był to chór dziecięcy, następnie dziewczęcy, obecnie jest mieszanym chórem młodzieżowym.

Chór "Anastasis"

Xор «АНАСТАСИС»

Celem chóru "Anastasis" jst poszerzanie tradycji śpiewu cerkiewnego oraz pomoc w nabożeństwach w cerkwiach moskiewskich.

Chór "Angelos" Parafii Prawosławnej p/w św. Ducha w Białystoku

Chór "Drewniaja Ruś"

«Древняя Русь»

Powstał w 2005 roku. Chór śpiewający w cerkwi pw. Świętej Trójcy w Stacji Nowodonieckiej w krainie Krasnodarskiej.