Zespół Muzyki Duchownej „PREOBRAŻENIJE”

Zespół Muzyki Duchownej „PREOBRAŻENIJE”
Dyrygent: Jelena Rutkiewicz

Ludowy Zespół Muzyki Duchownej „Preobrażenije” powstał w 1999 r. przy Rejonowym Domu Kultury w Szczuczynie. Śpiewa w nim 16 kobiet. Co roku uczestniczy w konkursach i festiwalach organizowanych na Białorusi. Jest dwukrotnym laureatem Festiwalu Muzyki Duchownej w Grodnie. W 2003 r. brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „Mahutny Boża” w Mohylewie.

Źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Szczuczyn, Białoruś