Państwowy Chór Republiki Białoruś im. G. Citowicza

Państwowy Chór Republiki Białoruś im. G. Citowicza
Dyrygent: Michaił Dryniewskij

Jeden z najlepszych i najbardziej znanych białoruskich zespołów artystycznych. Został założony w 1952 r. i obecnie nosi imię swego założyciela – Giennadija Citowicza. W skład zespołu, poza chórem, wchodzą orkiestra i grupa taneczna. Repertuar chóru to przede wszystkim utwory kompozytorów białoruskich, opracowania białoruskich pieśni ludowych, autentyczny folklor różnych okresów i regionów Białorusi oraz muzyka cerkiewna. Chór wiele koncertuje, zarówno na Białorusi, jak i za granicą – śpiewał m. in. w Rosji, Ukrainie, Czechach, Słowacji, Kanadzie, Chinach, Monako, Turcji i Niemczech. Bardzo często zespół łączy koncerty z ekspedycjami folklorystycznymi, które pomagają wzbogacać jego repertuar. Wysoki profesjonalizm chóru został doceniony przez jury MF HDMC - w 2003r. zespół zdobył Grand Prix. Od 35 lat kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem chóru jest profesor Katedry Dyrygentury Chóralnej Białoruskiej Akademii Muzycznej, laureat wielu nagród za działalność artystyczną, m. in. Orderu Franciszka Skaryny – Michaił Driniewskij.

Źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Mińsk, Białoruś