Młodzieżowy chór katedralny parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja, w Białymstoku

Młodzieżowy chór katedralny parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja, w Białymstoku
Dyrygent: Joanna Jurczuk

Chór młodzieżowy parafii katedralnej pw. Św. Mikołaja w Białymstoku został utworzony w 1982 roku decyzją jego Ekscelencji Biskupa Sawy. Pierwszym dyrygentem chóru był ks. protodiakon Bazyli Dubec. Od 1988 roku z zespołem pracował ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz. W marcu 2008 roku nastąpiła reorganizacja chórów katedralnego i młodzieżowego w soborze św. Mikołaja i skład obu zespołów uległ znaczącej zmianie. Również od tej pory chórem katedralnym dyryguje ks. protodiakon Aleksander Łysynkiewicz, natomiast prowadzenie chóru młodzieżowego powierzono mgr Joannie Jurczuk, której gruntowne przygotowanie muzyczne, wiedza i życzliwe usposobienie sprawiły, iż do chóru zaczęło przychodzić coraz to więcej młodych ludzi, pragnących uczyć się i poznawać bliżej piękno muzyki cerkiewnej.
Chór śpiewa w każdą niedzielę podczas porannej liturgii (godz. 7.30) oraz podczas szczególnie ważnych świątecznych nabożeństw parafialnych. Chórzyści spotykają się kilkakrotnie w ciągu tygodnia na próbach, podczas których poza ściśle muzycznym aspektem każdego utworu, poznają także modlitewne znaczenie rzutujące na sposób wykonania.
Chór młodzieżowy parafii św. Mikołaja stara się również pokazywać piękno i głębię cerkiewnego śpiewu podczas koncertów: w ramach Dni miasta Białegostoku oraz z okazji święta przeniesienia relikwii św. Męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku. Śpiewał także podczas wigilii miejskiej, wieczorów kolęd w operze i filharmonii podlaskiej oraz obchodów 20-lecia dziecięcego szpitala klinicznego w CBałymstoku. Chór kilkukrotnie brał udział w corocznym koncercie "Ekumenia - idea jedności chrześcijan"(2009, 2010,2011) w Operze i Filharmonii podlaskiej. Śpiewał również podczas koncertu w ramach dni Supraśla – uroczysko 2009 i dwukrotnie występował na Międzynarodowym festiwalu kolęd wschodniosłowianskich w Terespolu (2010,2011). W 2009 roku chór wziął udział w łódzkim festiwalu "Cantio lodziensis" w kategorii chórów młodzieżowych, gdzie zajął II miejsce (2009). W maju 2012 wystąpił podczas hajnowskich dni muzyki cerkiewnej (2012), gdzie zajął II miejsce w kategorii chórów parafialnych polskich.
Jak podkreślają sami chórzyści, to ogromny przywilej należeć do chóru młodzieżowego parafii katedralnej św. Mikołaja w Białymstoku, a osoba dyrygentki, jej ogromne zaangażowanie sprawiają, że każde wspólne spotkanie czyni ich bogatszymi wewnętrznie.
Muzyka cerkiewna jest bowiem mową duszy, którą warto z uwagą poznawać i ze skupieniem słuchać.

Od 2008 roku dyrygentką jest Joanna Jurczuk. W 2005 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku, kierunek wychowanie muzyczne, klasa prof. V. Bieleckiej). Repertuar dyplomowy przygotowała wraz z Młodzieżowym Chórem Prawosławnej Katedry pw. św. Mikołaja w Białymstoku, a sam koncert – po raz pierwszy w historii białostockiej uczelni – odbył się w prawosławnej świątyni. Od 2006 roku jest korepetytorem i artystką Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W latach 2005 – 2007 prowadziła Chór Kameralny śpiewający podczas polskojęzycznych nabożeństw w prawosławnej kaplicy św. Serafina z Sarowa w Białymstoku.

Adres i lokalizacja
Świętego Mikołaja 5, Białystok