Młodzieżowy chór katedralny parafii prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej, w Grodnie

Dyrygent: Zanna Nikonowicz

Chór powstał w 1993 roku z błogosławieństwa arcybiskupa Walentina. Śpiewają w nim ludzie różnych zawodów i z różnym Przygotowaniem muzycznym. Chór ma w repertuarze utwory zarówno klasyków muzyki cerkiewnej (Archangielskij , Czesnokow , Kastalskij) , jak i kompozytorów białoruskich (Turenkow , Butoma). W 2001 roku zdobył nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Mińsku , a w 2003 - nagrodę na Festiwalu Muzyki Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej.

Źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Grodno, Białoruś