Męski Chór Wojskowy STRATOS

Męski Chór Wojskowy STRATOS
Dyrygent: Ks. mgr. kpt. Łukasz Godun

   Męski Chór Wojskowy (MChW) STRATO'S (z gr. wojsko), działa przy Prawosałwnym Ordynariacie Wojska Polskiego w Warszawie, od 4 grudnia 2015 roku, z błogosławieństwa Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.
    Członkowie chóru spotykają się na cotygodniowych próbach w siedzibie ordynariatu, przy ul. Banacha 2 w Warszawie. W bardzo krótkim, ale jakże aktywnym okresie swojej działalności, chór śpiewał podczas nabożeństw prawosławnych lokalnych jak również o randze międzynarodowej, pięknie zaprezentował się także na kilku koncertach, uroczystościach wojskowo-religijnych z udziałem ceremoniału wojskowego i najwyższych władz państwowych. Jest otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje, związane z profilem działalności chóru (patrz niżej). Obecnie chór liczy ok. 20 osób.
    Profil działalności: Wykonywanie opracowanego materiału muzycznego podczas nabożeństw prawosławnych, uroczystości wojskowo-patriotyczno-religijnych, koncertów, przeglądów, festiwali. Chór pracuje również z materiałami muzycznymi z zakresu pieśni wojskowych, narodowych, słowiańskich, folkowych oraz kolęd.
     Osoby zainteresowane uczestnictwem, bądź propozycją koncertów proszone są o kontakt e-mailowy: chor.stratos@gmail.com
Dyrygent ks. mgr. kpt. Łukasz Godun

Adres i lokalizacja
00-909 Warszawa, Banacha 2