Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii

Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii
Dyrygent: matuszka Katarzyna Kosińska

   Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii działa przy Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Powstał w grudniu 2012 r. z inicjatywy ks. mitrata Mikołaja Lenczewskiego - proboszcza parafii.

    W swoim repertuarze chór posiada utwory muzyki sakralnej różnych epok, kompozytorów klasycznych i współczesnych. Od początku swojej działalności chór rokrocznie bierze udział w Wieczorach Kolęd organizowanych w Prawosławnej Katedrze Metropolitalnej w Warszawie.

    Chór zaprezentował się podczas Festiwalu Varmia Gaudet et Cantat w Ramsowie koło Olsztyna, a także w cerkwi p.w. św. Olgi w Łodzi. Chór występował również w Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich w Warszawie. Kameralny Chór Żeński im. św. Lidii wspiera inicjatywy lokalne. Uczestniczył w Koncercie Kolęd Wschodu i Zachodu na warszawskiej Woli, Koncercie Pieśni Wielkopostnych z okazji 110 – lecia istnienia cerkwi pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, oraz w innych miejscach stolicy. Z bardzo ciepłym przyjęciem i uznaniem publiczności Chór spotkał się podczas „Spotkania z kulturą Prawosławia” w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, „Przeglądzie Pieśni Paraliturgicznych” w Siemiatyczach. Chór św. Lidii śpiewa często podczas Boskiej Liturgii w parafialnej świątyni na Woli.

    W maju 2015 r. chór zdobył trzecią nagrodę w kategorii: „Chóry inne” na XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, a w czerwcu 2016 r. na VI Wrocławskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „VRATISLAVIA SACRA” chór zdobył aż dwie nagrody, drugie miejsce w kategorii: „Chóry o głosach równych” i drugie miejsce w kategorii „Muzyka Cerkiewna”.

Chórem dyryguje matuszka Katarzyna Kosińska.

Strona www: https://www.facebook.com/chorswlidii/
Adres i lokalizacja
01-126 Warszawa ul.Wolska 140