Chór Wydziału Pedagogicznego Białoruskiej Akademii Muzycznej

Chór Wydziału Pedagogicznego Białoruskiej Akademii Muzycznej
Dyrygent: Irina Piekarskaja

Chór działa przy filii Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej w Mohylewie od 1990r. Tworzą go studenci różnych kierunków Wydziału Pedagogicznego. Repertuar chóru jest niezwykle bogaty i różnorodny – od klasyki rodzimej i światowej, poprzez pieśni ludowe, do muzyki współczesnej. Zespół aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym uczelni, miasta i regionu. Jest dwukrotnym laureatem Białoruskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej, zdobywcą Grand Prix festiwalu „Rosyjska Wiosna Studencka” i I miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Mahutny Boża” w Mohylewie. Od 1995r. kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest absolwentka Białoruskiej Akademii Muzycznej, kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Wydziału Pedagogicznego, docent Irina Piekarskaja.

Źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Mohylew, Białoruś