Chór „Wozrożdienije”

Chór  „Wozrożdienije”
Dyrygent: Galina Jeremienko

Chór powstał w 1992r. przy szkole niedzielnej soboru katedralnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Homlu. Początkowo był to chór dziecięcy, następnie dziewczęcy, obecnie jest mieszanym chórem młodzieżowym. Od 2002r. działa przy Miejskim Domu Kultury. Jego bogaty i różnorodny repertuar tworzą kompozycje cerkiewne klasyków i twórców współczesnych oraz białoruskie pieśni ludowe. Chór uczestniczy w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach, prowadzi również szeroko zakrojoną działalność koncertową. Ma na swym koncie sukcesy na festiwalach, m.in. jest trzykrotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Prawosławnej w Mińsku, laureatem Festiwalu „Art-sesja” w Homlu i zdobywcą I miejsca na Festiwalu „Mahutny Boża” w Mohylewie. Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest wykładowca Białoruskiej Akademii Muzycznej i Homelskiego Kolegium Sztuki Galina Jeremienko.

Żródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Homel, Białoruś