Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
Dyrygent: Maria Demczuk

Chór powstał z momentem  wybudowania tymczasowej cerkwi i odprawianiem nabożeństw w 1992 roku.  Początkowo chórem dyrygowali: ks. Mikołaj Dejneko i Ewa Jakimiuk. Brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce i każdego roku bierze udział w Siemiatyckim Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.  W chwili obecnej chórem kieruje matuszka Maria Demczuk. Ukończyła ona szkołę dyrygentów i psalmistów w Korcu na Ukraini. Pierwszym chórem, którym matuszka dyrygowała był Chór Parafii Prawosławnej w Łosince. Przez pewien czas prowadziła chór w Katedrze we Wrocławiu, od 2009 roku prężnie prowadzi Chór Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach.

Adres i lokalizacja
ul. Sikorskiego 3, 17-300 Siemiatycze