Chór parafii prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny, w Słochach Annopolskich

Chór parafii prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny, w Słochach Annopolskich
Dyrygent: Ewa Podgórzak

Chór istnieje od 2010 roku i został zorganizowany na potrzeby budującej się cerkwi we wsi Słochy Annopolskie. W jego skład wchodzą osoby od wielu lat śpiewające podczas nabożeństw. W okresie świąt Bożonarodzeniowych kolęduje w domach parafian na rzecz swojej cerkwi, a także parafii. Chór rokrocznie występuje  na Przeglądzie Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Za  swoje zaangażowanie podczas wyświęcenia cerkwi 20.08.2014 r. został wyróżniony przez Zwierzchnika Cerkwi Prawosławne w Polsce – Metropolitę Sawę.

Dyrygent - Ewa Podgórzak – Ukończyła Międzydiecezjalne Seminarium Duchowe z wydziałem dyrygentury cerkiewnej w Smoleńsku w Rosji. Pierwszym chórem, który prowadziła był chór pod wezwaniem Św. Proroka Eliasza w Siemiatyczcah ( obecnie Prawosławna Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach). W 1996 roku stworzyła chór dziecięco-młodzieżowy przy Parafii Prawosławnej Św.App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach, który aktywnie prowadziła do 2003 roku. Od 2012 roku dyryguje Chórem w Słochach Annopolskich.

Adres i lokalizacja
ul. Powstania Styczniowego 1, 17-300 Siemiatycze