Chór Kameralny Prużańskiego Pałacu Kultury

Chór Kameralny Prużańskiego Pałacu Kultury
Dyrygent: Jakow Małajczuk

Chór powstał w 1992 roku przy Soborze św. Aleksandra Newskiego, od roku 1994 działa jako Chór Kameralny Prużańskiego Pałacu Kultury. Tworzy go 15 kobiet i 10 mężczyzn, miłośników śpiewu chóralnego, wśród których najwięcej jest wykładowców Prużańskiej Dziecięcej Szkoły Sztuki im. G. Szyrmy. Repertuar chóru to kompozycje zarówno autorów białoruskich i rosyjskich, jak też klasyka światowa. Ważne miejsce zajmuje w nim muzyka cerkiewna. Zespół często koncertuje dla mieszkańców miasta, raz w miesiącu uczestniczy w nabożeństwach w Soborze św. Aleksandra Newskiego. Ma na swym koncie udział w krajowych i międzynarodowych przeglądach i festiwalach, a także występy przed publicznością MF HDMC. Kierownikiem i dyrygentem jest główny pomysłodawca utworzenia chóru – Jakow Małajczuk, wieloletni dyrektor Dziecięcej Szkoły Sztuki im. G. Szyrmy, zaś chórmistrzem Irina Krawczuk.

Źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Prużany, Białoruś