Chór Dziecięcy parafii prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Białoruskich, z Grodna

Chór Dziecięcy parafii prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Białoruskich, z Grodna
Dyrygent: Alina Artamonowa

Chór powstał w 2007r. Tworzą go uczniowie i absolwenci szkoły niedzielnej działającej przy grodzieńskiej cerkwi p.w. Soboru Wszystkich Świętych Białoruskich. Co roku chór uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Kołożskij Błagowiest” w Grodnie, jest czterokrotnym laureatem w swojej kategorii. Zdobył także III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Mińsku.

Źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Grodno, Białoruś