Chór Dziecięco-Młodzieżowy „LIRA”

Chór Dziecięco-Młodzieżowy „LIRA”
Dyrygent: Jelena Łacapniewa

Chór „Lira” prowadzi swą działalność w Szkole Średniej Nr. 66 o profilu chóralno-muzycznym w Mińsku. W repertuarze zespołu znajdują się dzieła rosyjskich i białoruskich kompozytorów. Chór może się pochwalić licznymi osiągnieciami artystycznymi i bogatym życiem koncertowym. Wśród pokaźnej ilości nagród jakie zdobył są między innymi: I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w 2007 r., Złoty dyplom w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych i nagrodę publiczności na II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej – Kaunas, (Litwa 2012), dyplom I stopnia i Grand Prix na XI Festiwalu „Sławianskij Wieniec” – Kranewo (Bułgaria). Od roku 1998 chór „Lira” prowadzi Jelena Łacapniewa absolwentka kierunku dyrygentury chóralnej Państwowej Białoruskiej Akademii Muzycznej.

Źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Mińsk, Białoruś