Chór "Angelos" Parafii Prawosławnej pw. św. Ducha, w Białystoku

Chór
Dyrygent: Ireneusz Ławreszuk
Chór ANGELOS Parafii Prawosławnej p/w Świętego Ducha w Białymstoku funkcjonuje przy największej prawosławnej świątyni w Polsce i jednej z największych cerkwi w Europie. Jego działalność sięga początków parafii erygowanej w lutym 1983 roku. Oświęcenie świątyni miało miejsce 16 maja 1999 r. Wydarzeniu przewodniczył inicjator budowy, Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa. Zasadniczym zadaniem chóru Angelos jest śpiew podczas głównych nabożeństw roku liturgicznego sprawowanych w cerkwi św. Ducha. Poza tym chór aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalno-społecznych i religijnych swojego miasta i regionu. Doniosłym wydarzeniem było uświetnienie wizyty w Polsce Patriarchy Ekumenicznego (Konstantynopolitańskiego) Bartolomeusza I (1998) a także Patriarchy Antiochii i całego Wschodu Jana X (2016), gdzie chór Angelos uczestniczył śpiewając podczas patriarszej Boskiej Liturgii. Zespół bierze udział w festiwalach muzyki cerkiewnej (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej), okolicznościowych koncertach (Wieczór Kolęd Prawosławnych w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Koncert Kolęd Prawosławnych i Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu, Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej) oraz nagraniach telewizyjnych, radiowych i do portali internetowych.
 
Pierwszym dyrygentem chóru był Grzegorz Maksymiuk (1984-1991), następnie ks. protodiakon Eugeniusz Skowroński (1991-2014). Od października 2014 dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru Angelos jest Ireneusz Ławreszuk - absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jako chórmistrz wielokrotnie wyróżniany był na prestiżowych festiwalach chóralnych, m.in. dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej (2010, 2012) i Warszawskiej Wiośnie Chóralnej (2011). Jest wykładowcą kilku placówek artystycznych Podlasia. Obecnie jest również sekretarzem i członkiem Jury Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Za swe zasługi na niwie artystyczno-religijnej został odznaczony zaszczytnym Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia.
Adres i lokalizacja
Białystok Antoniuk Fabryczny 13