Bułgarski Chór Prawosławny w Berlinie

Bułgarski Chór Prawosławny w Berlinie
Dyrygent: Boryana Cerreti - Velichkova

Chór, z błogosławieństwa JE Metropolity Zachodnio- i Środkowoeuropejskiego Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej Symeona, założyła w 2004r. Boryana Cerreti- Velichkova. Tworzą go w przeważającej części studenci, miłośnicy prawosławnego śpiewu chóralnego. Chór ma w swym repertuarze kompozycje klasyków cerkiewnych, m.in. P. Czajkowskiego, P. Czesnokowa, D. Bortnianskiego, autorów bułgarskich, w tym również współczesnych, a także folklor. Od początku działalności śpiewa podczas niedzielnych nabożeństw w bułgarskiej cerkwi w Berlinie, jest również zapraszany do udziału
w imprezach kulturalnych i koncertach charytatywnych. Śpiewał w wielu miastach Niemiec, a także w Finlandii, Węgrzech i Bułgarii. W 2008r. wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Swiata Bohorodica - Dostojno jest’ w Pomorie.

Źródło: http://www.festiwal.cerkiew.pl

Adres i lokalizacja
Berlin, Niemcy