XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu

XXIII Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu
01.12.2017 | Organizatorzy

    27 stycznia rozpoczyna sie kolejna edycja prowadzonego już od 1996 roku w Terespolu Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Festiwal ten rokrocznie gromadzi mnóstwo chórów i zespołów folklorystycznych z Polski i spoza granicy naszego kraju, które w swoich repertuarach wykazują zainteresowanie kultywowaniem wschodniosłowiańskiej tradycji kolędniczej. Obecna edycja jest już XXIII odsłoną tego wspaniałego, jednoczącego wszystkich wydarzenia związanego ściśle z Muzyką Cerkiewną. Przesłuchania Festiwalowe odbędą się 27 oraz 28 stycznia 2018r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu.

Organizatorami XXIII MFKW są:
• Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska
• Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
• Fundacja Dialog Narodów
• Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu

    Organizatorzy Serdecznie zapraszają wszystkie chętne chóry parafialne i zespoły folklorystyczne z Polski i z zagranicy do udziału w tegorocznym Festiwalu. W tym celu należy wypełnić elektroniczną Kartę Zgłoszeniową:mfkw.pl/formula/zgloszenia/

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 12 grudnia 2017r.

    Regulamin XXIII MFKW: mfkw.pl/formula/regulamin/

    Wystąpienia z poprzednich edycji Festiwalu można obejrzeć na stronie internetowej Festiwalu: www.mfkw.pl