Łódzka Katedra gościła białostocki chór z parafii św. Mikołaja

Łódzka Katedra gościła białostocki chór z parafii św. Mikołaja
01.01.2016 | ks. Jakub Dmitruk

W ramach corocznego koncertu organizowanego przez Katedralną Parafię Prawosławną w Łodzi w sobotę 26 grudnia odbył się koncert Młodzieżowego Chóru Prawosławnej Katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku pod dyrekcja Pani Joanny Jurczuk.

Koncert zaszczycili swoją obecnością JE Arcybiskup łódzki i poznański Szymon oraz zaproszeni goście z Urzędu Miasta Łodzi i sponsorzy parafii. Koncert zgromadził także licznych słuchaczy i sympatyków śpiewu cerkiewnego. Zebrani usłyszeli utwory wykonywane podczas nabożeństw w innych, mało znanych, kompozycjach, oraz kolędy w języku polskim, rosyjskim, serbskim i ukraińskim. Koncert poprowadził ks. prot. mitrat Jan Fiedorczuk – proboszcz Katedralnej Parafii Św. Mikołaja w Białymstoku.

Przed rozpoczęciem koncertu przedstawiciele trzech głównych religii zapalili świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Z krótkim słowem do zebranych zwrócili się: ks. Eugeniusz Fiedorczuk – proboszcz parafii prawosławnej w Łodzi, następnie ks. Andrzej Partyka – dyrektor „Caritas” archidiecezji łódzkiej i pastor Michał Makula – proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Łodzi. Tradycja wspólnego zapalania świec przez przedstawicieli różnych konfesji chrześcijańskich w okresie postu bożonarodzeniowego jest głęboko wpisana w kalendarz spotkań ekumenicznych w mieście „czterech kultur”. 

Chór nie zakończył swoich występów tego wieczoru. Następnego dnia, kiedy Cerkiew wspomina Praojców w niedzielę przygotowawczą do Święta Narodzenia Chrystusa na niedzielnej Św. Liturgii celebrowanej przez JE abpa. Szymona wraz ks. Janem Fiedorczukiem, ks. Eugeniuszem Fiedorczukiem, i ks. Jakubem Dmitrukiem, kolejny raz można było słyszeć gościnny chór młodych osób z Białegostoku. 

Na zakończenie ordynariusz łódzkiej diecezji prawosławnej kolejny raz wyraził swoją wdzięczność za trud, który chór podjął by pokonać tyle kilometrów i przygotowanie do koncertu przez Panią Joannę Jurczuk. Szczególne podziękowania padły pod adresem ks. Jana Fiedorczuka, który także poza licznymi swoimi obowiązkami znalazł czas na wspólną modlitwę i poprowadzenie koncertu. 

Chór młodzieżowy prawosławnej katedry św. Mikołaja w Białymstoku powstał na mocy dekretu prawosławnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, w roku 1982. Utworzono go z myślą o porannych niedzielnych Liturgiach i innych nabożeństwach w Katedrze. Pierwszym dyrygentem był ks. protodiakon Bazyli Dubec, a kolejnym od 1988 r. do 2008 r., ks. Aleksander Łysynkiewicz. Obecna dyrygentka, absolwentka klasy dyrygentury chóralnej białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego im Fryderyka Chopina, Joanna Jurczuk, kieruje chórem od 2008 roku. Chórzystami są przede wszystkim licealiści i studenci, którzy zgodnie podkreślają, że śpiew w chórze młodzieżowym prawosławnej Katedry Św. Mikołaja w Białymstoku to dla nich zaszczyt.