Lista laureatów hajnowskiego festiwalu

Lista laureatów hajnowskiego festiwalu
14.05.2017 | Magdalena Nazaruk
 
Protokół z posiedzenia Jury Jubileuszowego XXXVI Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – Hajnówka 2017
 
 
 
 
 
W dniu 12.05.2017 r. Jury w składzie:
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk - Przewodniczący
 • Ks. dr Alexandrel Barnea
 • Aleksandr Brandaws
 • Ireneusz Ławreszuk
 • Prof. dr. Hab. Grzegorz Pecka
 • Prof. Michaił Driniewskij
 • Ks. Protodiakon Bazyli Dubec
 • Wiaczesław Bojko
 • Alexander Łojko
 
 
Po przesłuchaniu występów 25 chórów w ciągu trzech dni, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
 
 
W kategorii chórów parafialnych wiejskich:
 
Pierwszego miejsca nie przyznano.
 
II miejsce – Chór Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie (Polska)
 
III miejsce – Chór Parafii Prawosławnej pw. Zaśniecie NMP w Zabłudowie (Polska)
 
 
W kategorii chórów parafialnych miejskich:
 
I miejsce – Arcybiskupi Chór Soboru Św. Ducha z Mińska
 
II miejsce – Zespół Wokalny Cantus Delicium
 
III miejsce ex-aequo 
– Katedralny Chór Parafii Prawosławnej pw. Świętej Trójcy w Hajnówce
- Chór Rodzinny Parafii Przymonasterskiej Zaśnięcia NMP i ap. Jana Teologa w Supraślu
 
Wyróżnienie ex-aequo:
 
- Chór Parafii Prawosławnej pw. Zaśniecia NMP w Bielsku Podlaskim
- Zespół „Woskliknowienije”
 
 
W kategorii chórów dziecięco – młodzieżowych:
 
I miejsce – Chór Państwowej Mogilewskiej Szkoły Sztuk
 
II miejsce – Chór Dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce
 
III miejsce - Dziecięcy Chór „Szyszkin lies” Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
 
 
W kategorii chórów innych:
 
I miejsce – Chór Duchowieństwa Diecezji Grodzieńskiej
 
II miejsce ex-aequo
- Chór Chabry
- Zespół wokalny „Mnohaja Leta”
 
Wyróżnienie ex-aequo
- Chór „Wozrożdienije”
- Kameralny Chór Żeński im Św. Lidii
 
 
Nagrode specjalną w kategorii chórów innych otrzymuje: Quartet Enseamble QuattroVoce
 
 
W kategorii chórów akademickich:
 
I miejsce - Chór Cantabile (Ukraina)
 
Drugiego miejsca nie przyznano.
 
III miejsce – Zespół Wokalny „muzyka.cerkiew.pl”
 
 
Grand Prix otrzymuje Męski Chór Metropolita Losif Naniescu
 
 
Ponadto Jury przyznało indywidualne nagrody:
 • Wladislaw Wituszko (za wykonanie partii solowej)
 • Julita Korch (za wykonanie partii solowej)
 • Adam Tomaszewski (za wykonanie partii solowej)
 • Dyrygentka Mirosława Tichoniuk