II Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych

II Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych
10.09.2017 | Magdalena Nazaruk
 
30 września o godz. 16.00 w cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa w Nowoberezowie odbędzie się II Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych.
 
Niezwykłe wydarzenie, którego głównym celem jest ochrona od zapomnienia piękna śpiewów paraliturgicznych związanych z wiarą prawosławną. Poprzez wieczór chórów organizatorzy starają się szerzyć tradycję i kulturę regionu oraz integrować społeczności wiejskie. 
 
W tegorocznej edycji udziałe weźmie 6 chórów z: Szczytów-Dzięciołowa, Narewki, Dubicz Cerkiewnych, Starego Korninia, Dubin i Nowoberezowa.
 
 
Wstęp wolny.