Charytatywny Koncert Muzyki Cerkiewnej

Charytatywny Koncert Muzyki Cerkiewnej
16.10.2017 | Magdalena Nazaruk
W ostatnią niedzielę października w Teatrze Kamienica rozbrzmi muzyka cerkiewna w wykonaniu głosów chóralnych z Białegostoku i Warszawy. Piękno i duchowość kultury Wschodu połączy się tu dobroczynnością na rzecz seniorów.
 
 
Wystąpią:
Chór Filoi (grec: φίλοι) Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, dyr. Marta Filimoniuk
Zespół Wokalny EMotivo, dyr. Irina Bogdanovich
Męski Chór Wojskowy Stratos Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, dyr. ks. kpt. Łukasz Godun
Zespół Wokalny muzyka.cerkiew.pl, dyr. Miłosz Bogić
 
Celem koncertu jest zebranie środków na rzecz osób starszych, wsparcie prawosławnych domów opieki w Stanisławowie i Gładyszowie oraz hospicjum w Nowej Woli poprzez zakup niezbędnego dla tych ośrodków sprzętu. Ideę przewodnią tej inicjatywy stanowi przeciwdziałanie wykluczeniu i bierności społeczeństwa wobec potrzeb seniorów. Jednocześnie, wydarzenie jest okazją do promowania duchowego dziedzictwa muzyki cerkiewnej oraz zaprezentowania wysokich walorów artystycznych i wykonawczych muzyki chóralnej obrządków wschodnich. To także możliwość przybliżenia mieszkańcom stolicy unikalnej kultury i niezwykłych harmonii muzyki cerkiewnej. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do aktywizacji i integracji środowiska prawosławnego w Warszawie, jak również zaznaczyć jego obecność w społeczeństwie.
 
 
29 października, godz. 17.00, Teatr Kamienica, al. Solidarności 93, Warszawa
 
 
 
Bilety w formie cegiełek min. 20 zł do nabycia:
- Cerkiew Prawosławna św. Jana Klimaka, ul. Wolska 138/140
- Kaplica Wojskowa św. Bazylego Martysza, ul. Banacha 2
- Katedra Metropolitalna św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52
- Kaplica św. Grzegorza Peradze, ul. Lelechowska 5
- Telefonicznie: 607 914 472, 500 344 530 
- Przelewem na poniższy numer konta, z dopiskiem "Koncert charytatywny (bilet) - imię i nazwisko"
 
Możliwość kupna również przed samym koncertem. Zapraszamy także do udziału w kiermaszu charytatywnym, podczas wydarzenia.
 
Numer konta do przelewu i wpłat na cel: 
96 1240 5211 1111 0010 4608 9158 (Stowarzyszenie OrthNet)
z dopiskiem "koncert charytatywny"
 
 
Sponsorzy:
Fundacja Dialog Narodów
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne śww. Cyryla i Metodego
Teatr Kamienica
 
Patroni medialni:
TVP Kultura
Radio Orthodoxia
Cerkiew.pl
Orthodox.fm
 
Współpraca redakcyjna:
RMF Classic
 
 
Więcej informacji na wydarzeniu na Facebooku.