Międzynarodowy Festiwal Muzyki Duchownej CREDO

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Duchownej CREDO
An International festival of Orthodox sacred music CREDO

Utworzony w 1994 roku w celu poznania, ochrony oraz rozwinięcia prawosławnej kultury muzycznej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Duchownej CREDO co roku we wrześniu stanowi znaczące wydarzenie życia muzycznego Estonii. Znakomity poziom muzyczny uczestników, różnorodność programów koncertowych, zarówno pod względem gatunków, jak również z punktu widzenia muzyczno-historycznego, a także znaczący wzrost zainteresowania kulturą prawosławną we współczesnym świecie, powodują, iż Festiwal CREDO w pełni zasługuje na  miano wydarzenia muzycznego o europejskim znaczeniu.

Festiwal jest otwarty dla chórów cerkiewnych i przymonasterskich, samodzielnych chórów ludowych, wykonujących muzykę prawosławną, świeckich chórów profesjonalnych, zajmujących się prawosławnym repertuarem, a także dla zespołów dziecięcych o wysokim standardzie wykonawczym.

Jednym z zadań Festiwalu jest również poszukiwanie we współczesnej muzyce duchownej odzwierciedleń dawnej kultury prawosławnej.

Międzynarodowy Festiwal Prawosławnej Muzyki Duchownej CREDO istnieje już 20 lat z pomocą Ministerstwa Kultury Estonii, Funduszu Eesti Kultuurkapital, Samorządu Miasta Tallin.Międzynarodowy Festiwal Prawosławnej Muzyki Duchownej CREDO należy do Związku Estońskich Festiwali Muzycznych, a także  Związku Festiwali Europejskich (European Festivals Association , EFA)

Strona www: http://festivalcredo.com/
Adres i lokalizacja
Tallin