Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

  Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich nie ma formuły konkursu. Odbywa się co roku pod koniec stycznia. Dyrektor artystyczny pan Andrzej Boublej zwraca uwagę na fakt, iż Festiwal rozpoczał się 1996r. jako Przegląd Chórów Kolędniczych, ewoluował i zmieniał swoją nazwę oraz formułę, przez wiele lat i doczekał się swojego jubileuszu ponad 20 lat. Jak mówi, festiwal jest już dorosły. To wydarzenie i ta instytucja ciągle świadczy o wschodnich tradycjach Bożego Narodzenia.

    Dziś organizatorom przyświecają następujące cele:
+ kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd  charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem    wielokulturowego i wielowyznaniowego Południowego Podlasia;
+ wzajemna prezentacja dorobku kulturowego, wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie
   i integracja środowisk wielokulturowych w ramach wspólnoty;
+ przywracanie roli kolęd w pogłębianiu religijności narodów;

    Uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich mogą być:

  • chóry
  • zespoły kolędnicze
  • zespoły folklorystyczne.

    W ramach przesłuchań festiwalowych, każdy uczestnik wykonuje co najmniej cztery kolędy, w tym minimum dwie w tradycji kościoła wschodniego, o łącznym czasie prezentacji do 15 minut.

 

źródło: http://www.mfkw.pl/index.html

Strona www: http://www.mfkw.pl/index.html
Adres i lokalizacja
Terespol