Akademia muzyki prawosławnej - Letnia szkoła

Akademia muzyki prawosławnej - Letnia szkoła
Академия православной музыки - Летняя школа

Główne cele festiwalu, to odrodzenie oryginalnej tradycji historycznej muzyki prawosławnej oraz poznanie z nią szerokiego kręgu publiczności. Festiwal jednoczy ludzi z różnych stron świata: muzyków i historyków, duchownych i pieśniarzy, kompozytorów tworzących muzykę duchowną i zespoły chóralne, które biorą czynny udział w odrodzeniu pierwotnych tradycji śpiewaczych.

Wydarzenia w ramach Letniej Szkoły Festiwalu „Akademia Muzyki Prawosławnej” są zawarte w obszernym programie koncertowym, edukacyjnym oraz turystyczno-wychowawczym.

Do uczestnictwa w wykładach zgłaszają się wiodący specjaliści-mediewiści, historycy, przedstawiciele władz, liturgiści oraz naukowcy z Rosji i zza granicy. Uczestnicy Festiwalu w praktyce poznają oryginalne wzorce staroruskiej sztuki śpiewu, zwiedzają wystawę starych rękopisów, należących do zbiorów petersburskich bibliotek, spotykają się ze sławnymi dyrygentami chórów, którzy odradzają autentyczny śpiew cerkiewny tradycji staroruskiej oraz bizantyjskiej, stają się uczestnikami chóru zbiorowego Festiwalu „Akademia Muzyki Prawosławnej”. Program to klasa mistrzowska, odnosząca się pod wieloma względami do liturgicznej muzyki Rosji, a także do bizantyjskiej, serbskiej, bułgarskiej, koptyjskiej i gruzińskiej tradycji śpiewaczych.

Chór Zbiorowy Letniej Szkoły Festiwalu Międzynarodowego „Akademia Muzyki Prawosławnej” koncertuje w petersburskiej Kaplicy Akademickiej, Nowogrodzie Wielkim, na wyspie Wałaam, bierze także udział w Boskiej Liturgii Jana Złotoustego, której przewodniczą najważniejsi duchowni Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Program Letniej Szkoły wiąże się również z wycieczkami: „Świątynie Petersburga”, „Odrodzenie Staroruskiej Architektury” (Staroruskie Świątynie Okręgu Leningradzkiego), „Pan Nowogród Wielki”, Główna Siedziba Monasteru na Wyspie Wałaam i Pustelnie Wałaamu”.

Festiwalowy afisz informuje o koncertach starej muzyki ruskiej w interpretacji najznakomitszych chórów krajowych oraz zagranicznych. Program zamyka pielgrzymka na wyspę Wałaam.

 Zgodnie z tradycją, uczestnicy Letniej Szkoły zwiedzają stary klasztor, założony przez Świętych mnichów Sergiusza i Hermana, cudotwórców Wałaamskich, a także biorą udział w nabożeństwach. Festiwal zamyka koncert, w którym jednoczą się śpiewacy wałaamscy, uczestnicy Letniej Szkoły „Akademia Muzyki Prawosławnej” oraz najlepsze zespoły festiwalowe.

Letnia Szkoła Festiwalu Międzynarodowego „Akademia Muzyki Prawosławnej”, zaprasza do wzięcia udziału duchownych, śpiewaków cerkiewnych, uczniów akademii duchownych,  seminariów oraz kleryków, a także profesjonalnych muzyków, których zainteresowania oscylują wokół praktycznego przyswojenia spuścizny muzyki cerkiewnej.

Strona www: http://school.orthodoxfestival.ru/
Adres i lokalizacja
Sankt Petersburg