Paweł Grygorjewicz Czesnokow

Patriarchat moskiewski
XX wiek
22.10.1877 - 14.03.1944

 Paweł Grygorjewicz Czesnokow urodził się 22.10.1877 r w pobliżu miejscowości Woprosiensk (obecnie miasto Istra) w Rosji. Jego ojciec Grzegorz Pietrowicz Czesnokow prowadził chór wiejski, w którym młody Paweł zdobywał swoje pierwsze doświadczenia wokalne. Od najmłodszych lat przejawiał zdolności muzyczne, w związku z czym rozpoczął naukę w Moskiewskiej Synodalnej Szkole Śpiewu Cerkiewnego. Podobnie było w przypadku jego braci, którzy również poszerzali swoją wiedzę w tym miejscu. Ośrodek ten udało mu się ukończyć z wyróżnieniem w 1895 r. Pozostał on tam, tym razem jako wykładowca oraz asystent dyrygenta chóru (lata 1895-1904). Jednocześnie kontynuował edukację muzyczną w zakresie kompozycji, pobierając lekcje u takich profesorów jak : Siergiej Iwanowicz Taniejew, Gieorgij Eduardowicz Konius, Michaił Michajłowicz Ippolitow – Iwanow.

W roku 1917 otrzymał dyplom Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego na kierunkach: kompozycja oraz dyrygentura. Jako dyrygent współpracował z licznymi zespołami wokalnymi, takimi jak: Kapela Rosyjskiego Towarzystwa Chóralnego(1916 – 1917 r), Chór Teatru Balszoj w Moskwie, Państwowy Chór Akademicki, Chór Cerkwi pod wezwaniem św. Trójcy w Moskwie, Chór (dziś już nieistniejącej) Cerkwi pod wezwaniem św. Bazylego Wielkiego Cezaryjskiego (1917 – 1928 r). Gościnnie przewodził również wieloma innymi zespołami wokalnymi, co pozwoliło mu na zdobycie ogromnego doświadczenia w zakresie sztuki chóralnej. Ogrom wiedzy posiadanej przez Czesnokowa umożliwił mu rozpoczęcie pracy w Moskiewskim Konserwatorium Państwowym. Od 1920 r aż do końca swych dni wykładał tam dyrygenturę oraz prowadzenie chóru. W roku 1928 zmuszony został do zakończenia swojej drogi zawodowej jako dyrygent. Zwieńczeniem jego pracy artystycznej w tym zakresie była publikacja książki Chór i prowadzenie chóru ( rok 1940 ). Zmarł on niedługo później, 14.03.1944 r w Moskwie.

Twórczość kompozytorska Czesnokowa opiera się na głównie na dziełach chóralnych. Łącznie stworzył on ponad 500 utworów przeznaczonych na najróżniejsze składy wokalne. Zdecydowaną większość stanowią kompozycje sakralne - cerkiewne. W tym obszarze wymienić należy pełne cykle nabożeństw przeznaczone do wykonywania na Liturgii, Wsienoszcznom Bdienii, Panichidzie. Powstały również zbiory pieśni cerkiewnych nazwane: Ko Preswiatoj Władyczyce, Wo dni brani, Ko Hospodu Bogu, oraz liczne utwory o ogromnej trudności wykonawczej – z podziałem na wiele głosów oraz partiami solowymi poszczególnych linii melodycznych. Podstawą pozostałej części jego twórczości, niezwiązanej z muzyką sakralną są pieśni rosyjskie oraz utwory poetyckie.

Kompozycje Czesnokowa wzniosły nowy, w pewnym sensie romantyczny powiew do muzyki cerkiewnej. Liryka i harmonia słyszana w większości jego dzieł sprawia, że mają one bardzo silnie emocjonalny wydźwięk. Ilość utworów cerkiewnych stworzonych przez kompozytora świadczą również o jego ogromnym zaangażowaniu w ten rodzaj muzyki wokalnej.

Paweł Grygorjewicz Czesnokow - Sowiet Prewiecznyj
Paweł Grygorjewicz Czesnokow - Angieł Wopijasze
Paweł Grygorjewicz Czesnokow - Iże Chieruwimy (sofroniewskoje)
Paweł Grygorjewicz Czesnokow - Tiebie pojem
Paweł Grygorjewicz Czesnokow - Da mołczyt wsiakaja płot'
Paweł Grygorjewicz Czesnokow - Da isprawitsia
Paweł Grygorjewicz Czesnokow - Da isprawitsia